ஊதியம் ஆனது 27,500 தொடங்கி 50,000 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது

IIT Madras வேலை

இது இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம், சென்னை என்று அழைக்கக்கூடிய இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம்

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்

 ICSR/PR/Advt83/2022

IIT Madras அறிவித்துள்ளது, இந்த வேலையை பெறுவதற்கான வாய்ப்பையும் பார்க்கலாம்.

தேதி 07/10/2022 அன்று இறுதி, அறிவிப்பு தேதி 20/09/2022 ஆகும்

விண்ணப்ப தேதி?

படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும், அதாவது மாஸ்டர் டிகிரி (Master’s Degree) முடித்திருக்க வேண்டும்.

தகுதி என்ன?

27,500 தொடங்கி அதிகபட்சமாக 50,000 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊதியம் எவ்வளவு?

கூடுதல் தகவல் மற்றும் விண்ணப்பிக்க கிழே உள்ள லிங்க்கை தொடுங்கள்.

Apply Now