கடலோர காவல் படையில் வேலை வாய்ப்பு 2022! | உடனே விண்ணப்பிக்கவும்! | Costal Guard Region Recruitment 2022-2023

Costal Guard Region Recruitment 2022-2023

இந்திய கடலோர காவல்படை (Costal Guard) பகுதியில் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க ஒரு பெரிய வாய்ப்பு உள்ளது. இந்திய கடலோர காவல்படை