கோயம்புத்தூர் மாவட்ட குழந்தைகள்‌ நலக்குழுமத்தில் வேலை – 12th தேர்ச்சி போதும்!

Coimbatore DCPU Recruitment Data Entry Operator, Probation Officer

கோயம்புத்துர் மாவட்ட குழந்தைகள் நல குழுமத்தில் காலியாக உள்ள கணினி இயக்குபவர் டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர் போன்ற பதவிகளை நிரப்புவதற்கான