திருப்பூர்: ஆவின் நிறுவன வேலை 2022! | தேர்வு கிடையாது || சம்பளம்: ரூ.43,000/- || Tirupur Aavin Milk Product Union Veterinary Consultant Requirement 2022

Tirupur Aavin Milk Product Union Veterinary Consultant வேலைவாய்ப்பு.

திருப்பூர் ஆவின் நிறுவனத்தில் புதிய வேலைவாய்ப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது, இந்த வேலைக்கு சம்பளமாக 43,000/- ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் குறைந்தபட்ச 30,000/-