மாவட்ட நீதிமன்ற (Typing) வேலை வேண்டுமா?

Nagapattinam District Court Recruitment Application 2022

நாகப்பட்டினத்தில் அரசு வேலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது: இந்த வேலையானது நீதிமன்றத்தில் பணிபுரியக்கூடிய வேலை. கணினியில் நல்ல தட்டச்சு (Typist) தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு