பெண்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்க கூடிய அரசாங்க வேலை 2022 | 10th வகுப்பு தேர்ச்சி போதும் || மாதம் 15,000/- ரூபாய் சம்பளம்!

Dindigul District Social Welfare Department – Sakhi One Stop Centre New Recruitment 2022

தமிழ்நாடு அரசின் புதிய வேலைவாய்ப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது, பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் சமூக நல அலுவலகத்தின் பணியிடங்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு

(திண்டுக்கல்) Rs. 62,000/- ஊதியத்தில் அரசு வேலை, 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்

TND Panchayat, Taluka Office, Collector Office Jobs

நீங்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தால் Rs. 62,000/- ஊதியத்தில் அரசு வேலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு வந்துள்ளது, இதற்கு 8ம்