காஞ்சிபுரத்தில்: BE தேர்ச்சி பெற்ற்றவர்களுக்கு IIITDM புதிய வேலைவாய்ப்பு 2024

IIITDM காஞ்சிபுரம் ஆனது நேர்காணல் மட்டுமே வைத்து புதிய வேலைவாய்ப்பு வழங்கவுள்ளது. தற்போது இது குறித்த புதிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

குழந்தைகள் நலக் குழு உறுப்பினர்: விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்க!

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் நலக் குழு உறுப்பினர் – 1 காலியிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் நலக்குழு

IIITDM காஞ்சிபுரம் வேலைகள் மாதம் ரூ.35,000/- விரைவாக விண்ணப்பிக்கவும்!

IIITDM காஞ்சிபுரம் வேலைகள் மாதம் ரூ.35,000- விரைவாக விண்ணப்பிக்கவும்!

இந்திய தகவல் தொழில்நுட்பம், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி நிறுவனம் (IIITDM காஞ்சிபுரம்) காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் காலியிடங்களை நிரப்புவதற்கான புதிய அறிவிப்பை