தேசிய நல வாழ்வு திட்டத்தின்: அவசரம் மற்றும் அவசியம் கருதி உடனடியாக பணி!

திருவண்ணாமலை தேசிய நல வாழ்வு குழும திட்டத்தின் கீழ் காலியாக உள்ள கீழ்கண்ட பதவிகளுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி புரிவதற்கு

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில்‌ நவம்பர் மாத அரசு வேலைகள்! 8ம் வகுப்புமுதல்!

Tiruvannamalai Lab Technician and Security Jobs

நாம்‌ இன்று நம்‌ வலைதளத்தில்‌ திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில்‌ தேசிய நலவாழ்வு குழம (District Health Society) திட்டத்தின்‌ கீழ்‌ காலியாக