திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில்‌ நவம்பர் மாத அரசு வேலைகள்! 8ம் வகுப்புமுதல்!

Tiruvannamalai Lab Technician and Security Jobs

நாம்‌ இன்று நம்‌ வலைதளத்தில்‌ திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில்‌ தேசிய நலவாழ்வு குழம (District Health Society) திட்டத்தின்‌ கீழ்‌ காலியாக

திருவண்ணாமலையில் 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கான அரசு வேலை: DHS

MPHW Support Staff Recruitment in District Health Society Tiruvannamalai 2023 JobsTn

சமீப காலமாகவே தமிழ்நாடு முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் நம்மால் DHS ஒப்பந்த அடிப்படையில் அரசு வேலையை பார்க்க முடிகிறது. இதில்