திருவண்ணாமலை மாவட்ட சுகாதாரச் சங்கத்தில் பணிகளுக்குத் தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன 2023 | District health society recruitment | BEST JOB APPLY NOW

திருவண்ணாமலை மாவட்ட சுகாதாரச் சங்கத்தில் பணிகளுக்குத் தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன 2023

திருவண்ணாமலை மாவட்ட சுகாதாரச் சங்கத்தில் மருத்துவ அலுவலர், பணியாளர் செவிலியர், பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர் (சுகாதார ஆய்வாளர் Gr. II),