8வது தேர்ச்சி அல்லது தோல்வி பிரச்சனை இல்லை இதோ அரசு வேலை! | THANJAVUR DHS JOB 2023 | BEST JOB APPLY NOW

THANJAVUR DHS JOB 2023

தஞ்சாவூர் DHS இல் துணைப் பணியாளர்களாக நியமனம் செய்ய தகுதியான இந்திய குடிமக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விண்ணப்பிக்கும் முன் விண்ணப்பதாரர்கள்

தஞ்சாவூர் சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகத்தில் பணியிடம் காலியாக உள்ளது

Thanjavur Shastra University Vacancy Notification 2022

தஞ்சாவூர் சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகத்தில் (SASTRA Deemed University) புதிதாக வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு ஊதியமாக 31,000 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.