இந்த மாதம் வெளிவந்த திருவண்ணாமலை அரசு வேலைவாய்ப்புகள் | 8ம் வகுப்பு முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்

Government Jobs 2023 Released in Tiruvannamalai

தமிழ்நாடு முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இது தேசிய சுகாதார இயக்க மாவட்ட நல வாழ்வு சங்கம்

தமிழ்நாட்டின் முக்கிய மாவட்டங்களில் DHS அரசு வேலை அறிவிப்பு, எட்டாம் வகுப்பு முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்

DHS Govt Job Notification JobsTn

தமிழ்நாடு முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் மாவட்ட நல வாழ்வு சங்கம் மூலம் அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் சொசைட்டி எனப்படும் DHS