கடலூர் மாவட்ட போக்குவரத்து துறை வேலை 2023, பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்

கடலூர் மாவட்ட போக்குவரத்து துறை வேலை 2023, பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்

கடலூர் மாவட்ட அரசு போக்குவரத்து துறையில் வேலையில் சேர வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கான ஒரு புதிய வாய்ப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த

கடலூர் மாவட்ட ரேஷன் கடை ஆட்சேர்ப்பு 2022

Cuddalore District ration kadai Recruitment 2022

கடலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் 245 ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த வேலைவாய்ப்பு பத்தாம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் முதல்