கடலூர் மாவட்ட ரேஷன் கடை ஆட்சேர்ப்பு 2022

Cuddalore District ration kadai Recruitment 2022

கடலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் 245 ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த வேலைவாய்ப்பு பத்தாம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் முதல்