எந்தப் பட்டப்படிப்பை முடித்திருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அரசாங்க வேலை வாய்ப்பு | TNSRLM Tirunelveli Recruitment 2023 | BEST JOB APPLY NOW

TNSRLM Tirunelveli Recruitment 2023

தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் திருநெல்வேலியில் தொகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக நியமனம் செய்வதற்கு தகுதியான இந்திய குடிமக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

உங்களுக்கு தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்தால் அதிக சம்பளத்தில் அரசு வேலை கிடைக்கும் | Tirunelveli DHS Recruitment 2023 | BEST JOB APPLY NOW

Tirunelveli DHS Recruitment 2023

திருநெல்வேலி மாவட்ட சுகாதாரச் சங்கத்தில் மருத்துவ அலுவலர், பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர் (சுகாதார ஆய்வாளர் Gr. II), மருத்துவமனைப் பணியாளர்/உதவி

TN முக்கிய மாவட்டங்களில் சிறந்த அரசு பணி வெளியிடப்பட்டுள்ளது?

Best Govt Jobs Released in Major Districts in Tamil Nadu

தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய மாவட்டங்களில் சிறந்த அரசு பணி வெளியிடப்பட்டுள்ளது, இந்த அரசு பணியாளர் நர்சிங் வேலை சம்பந்தப்பட்ட பணியாகும்.

திருநெல்வேலியில் நர்சிங் பணியாளர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு 2023 | TIRUNELVELI DHS JOB 2023 | BEST JOB APPLY NOW

திருநெல்வேலியில் நர்சிங் பணியாளர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு 2023

திருநெல்வேலி DHS-ல் நர்சிங் பணியாளர் பணியமர்த்துவதற்கு தகுதியான இந்திய குடிமக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விண்ணப்பிக்கும் முன் விண்ணப்பதாரர்கள் கல்வித் தகுதி,