கன்னியாகுமரி மாவட்ட அரசுவேலை, – 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி முதல்!

மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்திற்குட்பட்ட IDSP திட்டத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு தகவல் மேலாளர் மற்றும் ஒரு ஆய்வக உதவியாளர் பணியிடங்கள்

திருப்பத்தூர் மாவட்ட Govt வாகன ஓட்டுநர் பணியிடம் 2024

திருப்பத்தூர் மாவட்ட Govt வாகன ஓட்டுநர் பணியிடம் 2024காலியாக உள்ள 1 (ஒன்று) வாகன ஓட்டுநர் பணியிடம் நிரப்பிட விண்ணப்பப்தாரர்கள் விண்ணப்பப் படிவத்தினை பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு ஏதுவாக #JobsTn

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட அரசு வேலை, 21.06.2024 முதல் 06.07.2024 வரை மட்டுமே!

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட அரசு வேலை, 21.06.2024 முதல் 06.07.2024 வரை மட்டுமே! #JobsTn

திருப்பூர் மாவட்ட அரசு பணியிடங்கள், உள்ளூர் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம்!

திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் வேலைவாய்ப்பு பத்திரிக்கைச் செய்தி: தமிழ்நாடு அரசு, திருப்பூர் மாவட்ட சமூகநலத்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படும்