குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வேலை 2024!

வேலூர் மாவட்ட குழந்தைகள் நலக்குழுமத்திற்கு ஒரு உறுப்பினர் நியமனம் 2015ஆம் ஆண்டின் இளைஞர் நீதி (குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு)

வேலூர்: உறுப்பினர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் 2024!

வேலூர் குழந்தைகள் நலக் குழுவில் ஒரு உறுப்பினர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. வேலூர் குழந்தைகள் நலக் குழுவில்; சிறார் நீதி

TN SWD Cleaner Recruitment 2023: தமிழ்நாடு சமூகப் பாதுகாப்புத் துறையில் 05 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கான வேலைகள் – விண்ணப்பிக்க விரைந்திடுங்கள்!

TN SWD Cleaner Recruitment 2023

தமிழக அரசின் கீழ் இயங்கும் வேலூர் மாவட்ட சமூகப் பாதுகாப்புத் துறையின் (TN SWD) சமீபத்திய அறிவிப்பில், காலியாக உள்ள

வேலூரில் அரசு டேட்டா என்ட்ரி வேலைவாய்ப்பு!!

Applications are invited for the Post of Assistant Cum Data Entry Operator in the Juvenile Justice Board Vellore on a Purely Temporary Contract Basis Jobs Tn

அறிவிப்பு: வேலூரில் உள்ள சிறார் நீதி வாரியத்தில் அசிஸ்டெண்ட் கம் டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர் பணிக்கு முற்றிலும் தற்காலிக ஒப்பந்த