தமிழில் எழுதவும் படிக்கவும் தெரிந்தால் 60,000 சம்பளம் வேலை வாய்ப்பு | VELLORE DHS JOB OFFER 2023 | BEST JOB APPLY NOW

VELLORE DHS JOB OFFER 2023

வேலூர் DHS இல் மருத்துவமனைப் பணியாளராக நியமனம் பெற தகுதியான இந்திய குடிமக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விண்ணப்பிக்கும் முன் விண்ணப்பதாரர்கள்