நாமக்கல் மாவட்ட பஞ்சாயத்தில் பல அரசு வேலைவாய்ப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது!

நாமக்கல் மாவட்ட பஞ்சாயத்தில் பல அரசு வேலைவாய்ப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது!

நாமக்கல் மாவட்ட பஞ்சாயத்தில் பல அரசு வேலைவாய்ப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அரசு வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்த வரை அலுவலக உதவியாளர்,