இந்த மாதம் வெளிவந்த திருவண்ணாமலை அரசு வேலைவாய்ப்புகள் | 8ம் வகுப்பு முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்

Government Jobs 2023 Released in Tiruvannamalai

தமிழ்நாடு முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இது தேசிய சுகாதார இயக்க மாவட்ட நல வாழ்வு சங்கம்

திருவண்ணாமலையில் 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கான அரசு வேலை: DHS

MPHW Support Staff Recruitment in District Health Society Tiruvannamalai 2023 JobsTn

சமீப காலமாகவே தமிழ்நாடு முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் நம்மால் DHS ஒப்பந்த அடிப்படையில் அரசு வேலையை பார்க்க முடிகிறது. இதில்