தமிழ்நாடு வட்டார இயக்க மேலாளர் மற்றும் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணி |திருப்பூர் மாவட்டத்தில்

TNSRLM jobs vacancy 2022

தமிழ்நாடு அரசின் புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு, அதாவது இயக்குனர் தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் சென்னை அவர்களின் கடித எண்.1853/HR/TNSRLM/2022,

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் புதிதாக வந்த அரசு பணி பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

TNSRLM Coimbatore Jobs 2022

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் புதிதாக வந்த அரசு பணியிடங்களுக்கு (Regional Coordinator, Regional Manager) பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (TNSRLM)